Comrafi BV

Compliance, Risk Assessments and Fraud Investigations

Data analyse (SAS 99/ISA 240)


Als één richtlijn in de afgelopen decennia aan wijziging onderhevig is geweest, dan is het wel de frauderichtlijn. De eerste Nederlandse richtlijn op dit terrein verscheen in 1990. In 1997 is deze vervangen door RAC 240 die aansluit bij de IFAC richtlijn ISA 240. Met ingang van 2002 is deze in belangrijke mate aangepast aan de Amerikaanse Statement on Auditing Standard 82 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Rond de financiële schandalen van de afgelopen jaren rezen er niettemin bij voortduring vragen over de effectiviteit van de accountantscontrole. Het Amerikaanse instituut verving SAS 82 daarom in 2002 door SAS 99 . De IFAC heeft ISA 240 hiermee in lijn gebracht. De titel ‘Fraud and error’ is daarbij gewijzigd in ‘The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements’.

Nog nadrukkelijker dan in het verleden wordt de accountant gewezen op risico's van fraude. Deze druk beperkt zich niet enkel tot de externe accountant. Ook ondernemingsleidingen merken deze druk op, vooral veroorzaakt door de toenemende maatschappelijke aandacht voor ‘integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed ondernemerschap’ .

COMRAFI BV ondersteunt ondernemingen bij de analyse van data (uit hun grootboek) teneinde onregelmatigheden en/of fraude tijdig te ontdekken en te herstellen. Hiertoe zet COMRAFI BV ACL in, waar middels vooraf gedefinieerde tests, journaal data wordt gefilterd. Deze data wordt vervolgens onderzocht teneinde uit te sluiten dat sprake is van fraude en/of andere onregelmatigheden.

COMRAFI BV stemt namens de onderneming met de externe accountant de opgezette data-analyse (de tests en de tooling) als ook gewenste documentatie-eisen af zodat zij op de werkzaamheden van COMRAFI BV kunnen steunen in hun verplichting zoals verwoord in SAS 99 respectievelijk ISA 240. Dit heeft voor de onderneming dus ook het voordeel dat de kosten worden gereduceerd.
Ter illustratie treft u onderstaand enkele voorbeelden van tests aan:

Testsoort
Omschrijving
1.  Test op duplicaten
· Identieke banktransacties
· Identieke inkoopfacturen
· Identieke verkoopfacturen
·
2. Test op conflicts of interest
· Vergelijken van personeelsbestand met debiteuren/crediteurenbestand op:
o Adres
o Bankrekeningnummer
·
3. Test op creditnota’s
· Klanten met hoge bedragen aan creditnota’s
· Klanten met hoge percentages aan credit nota’s
· Leveranciers met lage bedragen aan creditnota’s
· Leveranciers met lage percentages aan creditnota’s
· Gebruikers (administrateurs) die groot aantal creditnota’s registreren
·
4. Test op periode-einde boekingen of ongewone transacties
· Ronde bedragen geboekt voor/na periode einde
· Hoge bedragen geboekt voor/na periode-einde
· Boekingen met ongeldige omschrijvingen voor/na periode einde
· Boekingen voor periode einde die na periode einde worden teruggedraaid
· Boekingen op afsluitdatum
· Boekingen met blanco datum
· Boekingen met ongeldige transactiecode
· Boekingen geboekt in weekenden
·