Comrafi BV

Compliance, Risk Assessments and Fraud Investigations

Regulatory Compliance


Toezichthoudende instanties, zoals de ACM en de AFM beoordelen (meestal achteraf) of organisaties voldoen aan wet- en regelgeving.

COMRAFI BV ondersteunt organisaties die onder toezicht staan bij het vertalen van wet- en regelgeving in procedures en beleid. COMRAFI heeft zich gespecialiseerd in de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Foreign Corrupt Practices ACt (FCPA) en andere aan fraude gerelateerde wet- en regelgeving en de telecommunicatiewet.
Vervolgens ondersteunt COMRAFI BV bij het adequaat communiceren van deze procedures en beleid aan medewerkers. Hiertoe worden trainingen, workshops, e-learning modules en dergelijke ingezet.

COMRAFI BV onderscheidt zich van andere consultants door de naleving van wet- en regelgeving in organisaties pro-actief aantoonbaar te maken. Hiertoe past zij op betreffende wet-en regelgeving een integrale risico-analyse toe ter identificatie van (inherente) compliance risico’s. Vervolgens worden compliance controls ontwikkeld en gedocumenteerd, welke vervolgens periodiek getest worden op bestaan en effectieve werking (volgens het principe van ‘integrated control/testing’). Op deze wijze kan de naleving van wet-en regelgeving pro-actief aantoonbaar worden gemaakt en kan hierover periodiek sturings- en beheersingsinformatie voor het management worden gegenereerd.

Dit vormt niet alleen een verbeterde deugdelijke grondslag voor bijvoorbeeld de aftekening van de Letter of Representation (LOR), de organisatie is op basis van een dergelijk regulatory compliance framework ook in staat in gesprek te gaan met de betreffende toezichthouders met als doel ‘high trust’ of een soepeler boetebeleid af te dwingen.

COMRAFI BV heeft bij een groot Telecommunicatiebedrijf als ook bij een internationaal opererend ICT concern significante successen geboekt met deze aanpak.