Comrafi BV

Compliance, Risk Assessments and Fraud Investigations

Toedrachtonderzoek


Interne controles vormen het fundament van een integere organisatie. Als dit controlesysteem effectief werkt,  worden verleidingen tot het plegen van onregelmatigheden grotendeels weggenomen. Immers ontbreekt dan de gelegenheid, welke veelal de dief maakt. Echter, een goed werkend controlesysteem beperkt het risico dat fraude zich zal voordoen, maar kan het nooit voorkomen.

In het geval er vermoedens zijn van financiële onregelmatigheden  of fraude, dient zo zorgvuldig mogelijk gehandeld te worden. De geschatte omvang zou hierbij geen rol mogen spelen. Immers kan schade aan de reputatie van de organisatie altijd ontstaan. Daarbij komt de vraag of sprake is van een geïsoleerde gebeurtenis. Het is nuttig uit te zoeken of de onregelmatigheden zich in het verleden ook al hebben voorgedaan. Het instellen van een onafhankelijk en objectief feitenonderzoek kan dan van grote waarde zijn.
COMRAFI BV maakt in een dergelijk onderzoek een reconstructie van de feiten die geleid hebben tot de  onregelmatigheden. Het rapport dat naar aanleiding van dit feitenonderzoek door COMRAFI BV zal worden opgesteld, biedt inzicht omtrent de oorzaken van de onregelmatigheden en biedt houvast voor (eventueel) te nemen vervolgstappen ( arbeidsrechtelijk en/of civielrechtelijk en/of strafrechtelijk).
COMRAFI BV onderscheidt zich door een rapport van bevindingen naar aanleiding van feitenonderzoek altijd vergezeld te laten gaan met suggesties ter verbetering van het interne controlesysteem. Dit  teneinde (soortgelijke) fraudes in de toekomst te voorkomen of in ieder geval sneller te ontdekken. Tevens dragen deze suggesties en de opvolging bij aan het lerende vermogen van de organisatie,